Formación gratuita para mejorar tu empleabilidad y recibir información que te ayude a tomar decisiones laborales y formativas.

INSCRÍBETE. Mejorarás tus posibilidades de encontrar trabajo.      ¡Ahora es el momento!

EL MÒBIL COM A EINA PER A LA RECERCA D’ OCUPACIÓ I: DIGITALITZAR, ADJUNTAR, ENVIAR I DESCARREGAR DOCUMENTS.

El móvil como herramienta para la búsqueda de trabajo I: digitalizar, adjuntar, enviar i descargar documentos

Una de les millors eines que no tothom sap que té al seu mòbil és l’escàner. Com el telèfon intel·ligent és una eina de productivitat t’expliquem tots els beneficis d’utilitzar el mòbil com escàner. No només aplicacions, sinó trucs, consells i utilitats.

Una de las mejores herramientas que no todo el mundo sabe que tiene en su móvil es el escáner. Como el smartphone es una herramienta de productividad te contamos todos los beneficios de utilizar el móvil como escáner. No sólo aplicaciones, sino trucos, consejos y utilidades.

ALTA OCUPABILITAT EN L’FP INDUSTRIAL.

Alta empleabilidad en la FP Industrial

Representantes de asociaciones empresariales del territorio Actaio nos hablan sobre las ocupaciones de la industria en el territorio y su alta empleabilidad a través de estudios de FP.

EL MÒBIL COM EINA PER A LA RECERCA D’OCUPACIÓ II: LABORA I ALTRES APP’S.

El móvil como herramienta para la búsqueda de trabajo II: Labora i otras APP’s

La recerca d’ocupació no és fàcil, però ens poden ajudar eines que tenim a l’abast de la mà, com és el mòbil, instal·lant algunes aplicacions. En aquesta sessió et mostrem quines són les aplicacions més conegudes i com filtrar per localitat o per especialitat; com inscriure’t a les ofertes, etc; i així poder tindre una eina per a la recerca d’ocupació a la butxaca.

La búsqueda de trabajo no es fácil, pero nos pueden ayudar herramientas que tenemos al alcance de la mano como es el móvil, instalando algunas aplicaciones para la búsqueda de trabajo. En esta sesión te mostramos cuáles son las aplicaciones más conocidas y como filtrar por localidad o por especialidad; como inscribirte a las ofertas, etc; y así poder tener una técnica para la búsqueda de trabajo en tu bolsill

ACTUALITZA EL TEU CURRÍCULUM:COM FER UN CV ATRAIENT.

Actualiza tu currículum: cómo hacer un CV atractivo.

Tindre un currículum original, visual i cridaner poden ser les claus perquè t’elegisquen com a candidat, a més de diferenciar-te de la resta.

El contingut és important però la presentació de la informació també ho és i cal no descurar-la.

Un bon CV , ben ordenat i enfocat a l’oferta que et postules, farà que tingues més probabilitat d’´èxit.

Tener un curriculum original, visual y llamativo pueden ser las claves para que te elijan como candidato, además de diferenciarte del resto.

El contenido es importante pero la presentación de la información también lo es y no hay que descuidarla.

Un buen cv , bien ordenado y enfocado a la oferta que te postulas, hará que tengas más probabilidad de éxito.

ON PUC ACONSEGUIR INFORMACIÓ PER TROBAR OCUPACIÓ.

Dónde puedo conseguir información para encontrar trabajo.

Tindre  informació amplia les teues oportunitats per trobar ocupació. Parlarem sobre on consultar per saber més sobre els treballs, les necessitats i requisits de les empreses, tendències en el mercat laboral i tot el que té a veure amb l’ocupació i la formació.

 Tener información amplía tus oportunidades para encontrar trabajo. Hablaremos sobre dónde consultar para saber más sobre los trabajos, las necesidades y requisitos de las empresas, tendencias en el mercado laboral y  todo lo que tiene que ver con el empleo y la formación.

ORGANITZA I PLANIFICA LA TEUA RECERCA D’OCUPACIÓ.

Organiza y planifica tu búsqueda de trabajo.

Quan estàs buscant feina, és important gestionar el temps que li dediques; d’aquesta manera, l’aprofites al màxim i així ser més eficaç. En aquesta sessió et mostrem quins són els hàbits que poden augmentar la teua productivitat i anem a descobrir trucs pràctics, i organitzar i planificar el teu horari gaudint dels seus beneficis.

Cuando estás buscando trabajo, es importante gestionar el tiempo que le dedicas; de esta forma, lo aprovechas  al máximo y así ser más eficaz. En esta sesión te mostramos cuáles son los hábitos que pueden aumentar tu productividad y vamos a descubrir trucos prácticos, y organizar y planificar tu horario disfrutando de sus beneficios.