Formación gratuita para mejorar tu empleabilidad y recibir información que te ayude a tomar decisiones laborales y formativas.

INSCRÍBETE. Mejorarás tus posibilidades de encontrar trabajo.      ¡Ahora es el momento!

UTILITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS PER A TROBAR FEINA (Twitter, Facebook, Instagram y Whatsapp). Utilización de las redes sociales para encontrar trabajo 

IMPORTÀNCIA DE LES HABILITATS COMUNICATIVES EN LA CERCA D’OCUPACIÓ. Importancia de las habilidades comunicativas en la búsqueda de empleo.

Les habilitats comunicatives són essencials per tindre èxit amb les diferents fases en els processos selectius, per tant has d’utilitzar la comunicació de manera correcta i eficaç per rebre i transmetre informació amb claredat.

Las habilidades comunicativas son esenciales para tener éxito con las diferentes fases en los procesos selectivos, por lo tanto tienes que utilizar la comunicación de manera correcta y eficaz para recibir y transmitir información con claridad.

COM ACCEDIR ALS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT. Cómo acceder a los Certificados de profesionalidad.

Com aconseguir un certificat de professionalitat que acredite les teues competències per a desenvolupar una feina i així augmentar la teua ocupabilitat.

Cómo conseguir un certificado de profesionalidad que acredite tus competencias para desarrollar un trabajo de manera que aumente tu empleabilidad.

NOVES REALITATS LABORALS I TREBALL DECENT. Nuevas realidades laborales y trabajo decente.

Estem vivint un moment de transformació en el món del treball: noves modalitats, digitalització, economia sostenible, indústria 4.0, necessitats de personal qualificat i tot això afecta al mercat de treball, l’ocupabilitat, la formació professional continuada, etc. Sobretot és moment d’impulsar accions per a aconseguir equilibris, la inclusivitat i millorar la qualitat en l’ocupació promovent el treball decent per a totes les persones (Objectiu 8 en l’Agenda 2030 del Desenvolupament Sostenible de l’Organització internacional del Treball- OIT).

Estamos viviendo un momento de transformación en el mundo del trabajo: nuevas modalidades, digitalización, economía sostenible, industria 4.0, necesidades de personal cualificado y todo ello afecta al  mercado de trabajo, la empleabilidad, la formación profesional continuada, etc. Sobretodo es momento de impulsar acciones para conseguir equilibrios, la inclusividad y mejorar la calidad en el empleo promoviendo el trabajo decente para todas las personas (Objetivo 8 en la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de la Organización internacional del Trabajo- OIT).

L’ENTREVISTA DE TREBALL: PREGUNTES I RESPOSTES. RESOLEM TOTS ELS TEUS DUBTES!!!!!

La entrevista de trabajo: Preguntas y Respuestas. 

En aquest webinar parlarem sobre les preguntes més freqüents en una entrevista de treball i les millors respostes adaptades segons el perfil del candidat/a. Tindràs l’oportunitat de resoldre els teus dubtes davant les preguntes que no sabeu com gestionar-les per a obtindre un resultat més satisfactori en una entrevista. Posar-vos en marxa i prendre nota de tots els dubtes que tingueu que, us les resoldrem encantades!

En este webinar vamos a hablar sobre las preguntas más  frecuentes en una entrevista de trabajo y las mejores respuestas adaptadas según el perfil del candidato/a. Tendrás la oportunidad  de resolver tus dudas ante las preguntas que no sabéis cómo gestionarlas para obtener un resultado más satisfactorio en una entrevista. Poneros en marcha y tomar nota de todas las dudas que tengáis que ¡os las resolveremos encantadas!

TREU PROFIT DE LES TEUES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS. Saca partido a tus competencias profesionales.

Veurem quines són les competències requerides per les empreses en el segle XXI i podràs fer una autoavaluació sobre elles. A més donarem alguns consells perquè les potencies i les faces visibles per a aconseguir treball.

Hablaremos sobre cuáles son las competencias requeridas por las empresas en el siglo XXI y podrás hacer una autoevaluación sobre ellas. Además daremos algunos consejos para que las potencies y las hagas visibles para conseguir trabajo.