Recursos

L’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent, a través del Projecte Experimental II, crearà dues Mapes per a satisfer la necessitat d’informació sobre la Formació Professional en Ocupacions i la Captació de Talent. A més, es crearan Guies Pràctiques sobre la Formació Professional Dual i Formació al Servei de l’Empresa.

En el Mapa de la Formació en Ocupacions es podran localitzar, de manera ràpida i senzilla, tots els centres, públics i privats, en els quals s’imparteixen les diferents especialitats de la Formació Professional i els Certificats de Professionalitat  a les comarques de la Vall d’Albaida i l’Alcoià

Al Mapa de Serveis de l’Ocupació i Captació de Talent trobaràs els diferents recursos d’intermediació, públics i privats, per a que, com a empresa pugues fer la cerca de treballadors amb els quals cobrir les teues ofertes de treball i com a persona que cerca feina pugues trobar la feina que t’interesse a les comarques de la Vall d’Albaida i l’Alcoià.

Informe sobre el Mercat Laboral del Territori Actaio  

En l’Informe sobre el Mercat Laboral del Territori Actaio es recullen les dades estadístiques d’ocupació i contractació publicats pel SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i Servef (Servei Valencià d’Ocupació i Formació).

En aquesta Guia Pràctica de la Formació Professional Dual trobaràs tota la informació necessària perquè la teva empresa puga sol·licitar alumnes en pràctiques en aquesta nova modalitat de formació professional.

La Guia Pràctica de Formació al Servei de l’Empresa presenta tres tipus de formació a través de la qual les empreses augmenten la seva competitivitat en mantenir als seus/es empleats/des actualitzats/des per donar millor resposta a les demandes i necessitats del mercat.

Aquests Recursos els dissenyarem, sense perdre de vista l’objectiu de promocionar la formació personalitzada, potenciar la comunicació entre els diferents agents empresarials, socials i ajuntaments, per a, d’aquesta manera, adaptar la formació oferida als llocs de treball demandats.

Recursos

El Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi-Ibi-Ontinyent, a través del Proyecto Experimental II, creará dos Mapas para satisfacer la necesidad de información sobre la Formación Profesional en Ocupaciones y la Captación de Talento. Además, se crearán Guías Prácticas sobre la Formación Profesional Dual y Formación al Servicio de la Empresa.

En el Mapa de la Formación en Ocupaciones se podrán localizar, de manera rápida y sencilla, todos los centros, públicos y privados, en los que se imparten las distintas especialidades de la Formación Profesional y los Certificados de Profesionalidad en las comarcas de la Vall d’Albaida i l’Alcoià.

En el Mapa de Servicios de la Ocupación y Captación de Talento encontrarás los distintos recursos de intermediación, públicos y privados, para que, como empresa pueda realizar la búsqueda de trabajadores con los que cubrir tus ofertas de empleo y como persona que busca empleo puedas encontrar el trabajo que te interese en las comarcas de la Vall d’Albaida i l’Alcoià.

Informe sobre el Mercado Laboral del Territorio Actaio  

En el Informe sobre el Mercado Laboral del Territorio Actaio  se recogen los datos estadísticos de empleo y contratación publicados por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y Servef (Servicio Valenciano de Empleo y Formación).

En esta Guía Práctica  de la Formación Profesional Dual vas a encontrar toda la información necesaria para que tu empresa pueda solicitar alumnos en prácticas de esta nueva modalidad de formación profesional.

En esta Guía Práctica sobre Formación al Servicio de la Empresa presenta tres tipos de formación  a través de la cual las empresas aumentan su competitividad al mantener a sus empleados/as actualizados/as para dar mejor respuesta a las demandas y necesidades del mercado. 

Estos Recursos los vamos a diseñar, sin perder de vista el objetivo de promocionar la formación personalizada, potenciar la comunicación entre los distintos agentes empresariales, sociales y ayuntamientos, para, de esta manera, adaptar la formación ofertada a los puestos de trabajo demandados.

Subscriu-te al nostre blog:

© 2019 Actaio

Tema de Anders NorénSubir ↑