Recursos

Informe sobre el Mercat Laboral del Territori Actaio  

Dades estadístiques  d’ocupació i contractació publicades pel SEPE i LABORA. Actaio II

Dades estadístiques  d’atur publicades pel SEPE i LABORA. Actaio III

Dades matrícula F.P. Actaio III

Evolució de matrícula en cicles formatius a les localitats d’acció programa«Sé el que vullgues ser, sé FP» en Actaio III

Informació per a la empresa que vulga  sol·licitar treballadors/res aprenents en aquesta modalitat de F.P.

Tres tipus de formació per a empleats/des.

Informació breu sobre formació, competències y programes per a la millora de l’ocupabilitat.

Recursos

Informe sobre el Mercado Laboral del Territorio Actaio  

Datos estadísticos de empleo y contratación publicados por SEPE y LABORA.

Datos estadísticos de desempleo  publicados por SEPE i LABORA. Actaio III

Datos matrícula F.P. Actaio III

Evolución de la matrícula en ciclos formativos en las localidades de acción programa «Sé lo que quieras ser, sé FP» en Actaio III

Información para la empresa que quiera solicitar trabajadores/as aprendices en esta modalidad.

Tres tipos de formación  para trabajadores/as.

Información breve sobre formación, competencias y programas de empleo para la mejora de la empleabilidad

Subscriu-te al nostre blog:

© 2020 Actaio

Tema de Anders NorénSubir ↑