Projecte Experimental III

actaio III

L’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent (Actaio), ha dissenyat el Projecte Experimental III “El canvi dels models: FORMACIÓ, INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ”.

Objectius del Projecte Experimental III

 • Consolidar el nostre acord territorial per l'ocupació.
 • Donar continuïtat als projectes experimentals anteriors.
 • Afavorir la qualificació i l'ocupabilitat de la població.​
 • Millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Línies d'actuació del Projecte Experimental III

Per al desenvolupament d’aquest projecte un pla d’acció aprovat pel Consell Rector el 19 de febrer de 2019, les línies d’actuació següents:

 • Crear un Observatori del “Nou / Canvi del Model Econòmic i Social”.
 • Fomentar la FP adaptada a les necessitats de Territori.
 • Fomentar la qualificació dels col·lectius més desfavorits.
 • Posar en valor entre les empreses el seu paper en la cohesió social i en el desevolupament soci- econòmic del territori.
 • Fomentar la innovació social com a fórmula d'emprendiment (emprendiment social).

Equip tècnic: 1 coordinadora, 1 tècnica d’igualtat, 4 tècniques de formació.

Proyecto Experimental III

El Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local Alcoy-Ibi-Ontinyent (ACTAIO), ha diseñado el Proyecto Experimental III «El cambio de los modelos: FORMACIÓN, INNOVACIÓN, INTEGRACIÓN»

Objetivos del Proyecto Experimental III

 • Consolidar nuestro acuerdo territorial por el empleo
 • Dar continuidad a los proyectos experimentales anteriores.
 • Favorecer la cualificación y la empleabilidad de la población.
 • Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Líneas de actuación del Proyecto Experimental III

Para el desarrollo de este proyecto se ha diseñado un plan de acción, aprobado por el Consejo Rector el 19 de febrero de 2019, cuyas líneas de actuación son las siguientes:

 • Crear un Observatorio del “Nuevo / Cambio del Modelo Económico y Social”.
 • Fomentar la FP adaptada a las necesidades de Territorio.
 • Fomentar la cualificación de los colectivos más desfavorecidos.
 • Poner en valor entre las empresas su papel en la cohesión social y en el desarrollo socio-económico del territorio.
 • Fomentar la innovación social como fórmula de emprendimiento (emprendimiento social).

Equipo técnico: 1 coordinadora, 1 técnica de igualdad, 4 técnicas de formación.

Subscriu-te al nostre blog:

© 2020 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑