Projecte Experimental III

actaio III

L’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent (Actaio), ha dissenyat el Projecte Experimental III “El canvi dels models: FORMACIÓ, INNOVACIÓ, INTEGRACIÓ”.

Objectius del Projecte Experimental III

Línies d'actuació del Projecte Experimental III

Per al desenvolupament d’aquest projecte un pla d’acció aprovat pel Consell Rector el 19 de febrer de 2019, les línies d’actuació següents:

Equip tècnic: 1 coordinadora, 1 tècnica d’igualtat, 4 tècniques de formació.

Proyecto Experimental III

El Acuerdo Territorial para el Empleo y Desarrollo Local Alcoy-Ibi-Ontinyent (ACTAIO), ha diseñado el Proyecto Experimental III “El cambio de los modelos: FORMACIÓN, INNOVACIÓN, INTEGRACIÓN”

Objetivos del Proyecto Experimental III

Líneas de actuación del Proyecto Experimental III

Para el desarrollo de este proyecto se ha diseñado un plan de acción, aprobado por el Consejo Rector el 19 de febrero de 2019, cuyas líneas de actuación son las siguientes:

Equipo técnico: 1 coordinadora, 1 técnica de igualdad, 4 técnicas de formación.

© 2023 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑