Projecte Experimental II

Equipo Proyecto Experimental II

Projecte Experimental II: FORMACIÓ, INNOVACIÓ I INDÚSTRIA 4.0

Objectius del Projecte Experimental II

Línies d'actuació del Projecte Experimental II

Equip tècnic: 1 coordinadora, 1 tècnica de recursos humans, 2 tècniques de formació, 1 tècnica de xarxes socials i 1 administrativa.

Proyecto Experimental II

Proyecto Experimental II: FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INDUSTRIA 4.0 

Objectivos del Proyecto Experimental II

Líneas de actuación del Proyecto Experimental II

Equipo técnico: 1 coordinadora, 1 técnica de recursos humanos, 2 técnicas de formación, 1 técnica de redes sociales y 1 administrativa.

© 2023 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑