Projecte Experimental II

Equipo Proyecto Experimental II

Projecte Experimental II: FORMACIÓ, INNOVACIÓ I INDÚSTRIA 4.0

Objectius del Projecte Experimental II

 • Abordar la problemàtica i donar solucions d´una manera coordinada i planificada des de totes les entitats integrades en l´Acord
 • Adaptar la formació professional al territori
 • Fomentar l´ocupació

Línies d'actuació del Projecte Experimental II

 • Potenciar la comunicació entre agents empresarials, socials i ajuntaments, establint línies de comunicació per analitzar i proposar un model de formació professional adaptat a l´entorn
 • Promocionar la formació especialitzada - píndoles formatives
 • Disseny i desenvolupament d´eines d´informació
 • Evaluación y seguimiento
 • D´aquesta manera impulsar el desenvolupament econòmic, social i sostenible a les comarques integrants del pacte amb una dosi d´innovació

Equip tècnic: 1 coordinadora, 1 tècnica de recursos humans, 2 tècniques de formació, 1 tècnica de xarxes socials i 1 administrativa.

Proyecto Experimental II

Proyecto Experimental II: FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INDUSTRIA 4.0 

Objectivos del Proyecto Experimental II

 • Abordar la problemática y dar soluciones de una manera coordinada y planificada desde todas las entidades integradas en el Acuerdo
 • Adaptar la formación profesional al territorio
 • Fomentar la ocupación

Líneas de actuación del Proyecto Experimental II

 • Potenciar la comunicación entre agentes empresariales, sociales y ayuntamientos, estableciendo líneas de comunicación para analizar y proponer un modelo de formación profesional adaptado al entorno
 • Promocionar la formación especializada - píldoras formativas
 • Diseño y desarrollo de herramientas de información
 • Evaluación y seguimiento
 • De esta manera impulsar el desarrollo económico, social y sostenible en las comarcas integrantes del pacto con una dosis de innovación

Equipo técnico: 1 coordinadora, 1 técnica de recursos humanos, 2 técnicas de formación, 1 técnica de redes sociales y 1 administrativa.

Subscriu-te al nostre blog:

© 2020 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑