Projecte Experimental II

Equipo Proyecto Experimental II

L’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi-Ibi-Ontinyent, aquest 2018 ha volgut donar continuïtat al Projecte Experimental I  “Innovar per a potenciar l´empleabilitat en les àrees funcionals d´Alcoi- Vall d’Albaida» amb el Projecte Experimental II: “ Formació-Innovació-Indústria 4.0” i així consolidar el Pacte i donar resposta a les necessitats detectades en el Diagnòstic.

Objectius del Projecte Experimental II

 • Abordar la problemàtica i donar solucions d´una manera coordinada i planificada des de totes les entitats integrades en l´Acord
 • Adaptar la formació professional al territori
 • Fomentar l´ocupació

Línies d'actuació del Projecte Experimental II

 • Potenciar la comunicació entre agents empresarials, socials i ajuntaments, establint línies de comunicació per analitzar i proposar un model de formació professional adaptat a l´entorn
 • Promocionar la formació especialitzada - píndoles formatives
 • Disseny i desenvolupament d´eines d´informació
 • Evaluación y seguimiento
 • D´aquesta manera impulsar el desenvolupament econòmic, social i sostenible a les comarques integrants del pacte amb una dosi d´innovació

Per a la correcta execució de les accions previstes en el Pla d´Actuació  s´ha conformat un equip tècnic que està compost per una coordinadora, una tècnica de recursos humans, dues tècniques de formació, una tècnica de xarxes socials i una administrativa, per garantir la consecució dels objectius establerts.

Proyecto Experimental II

El Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoy-Ibi-Ontinyent, este 2018 ha querido dar continuidad al Proyecto Experimental I: «Innovar para potenciar la empleabilidad en las áreas funcionales de Alcoi- Vall d’Albaida» con el Proyecto Experimental II: «Formación-Innovación-Industria 4.0» y así consolidar el Pacto y dar respuesta a las necesidades detectadas en el Diagnóstico.

Objectivos del Proyecto Experimental II

 • Abordar la problemática y dar soluciones de una manera coordinada y planificada desde todas las entidades integradas en el Acuerdo
 • Adaptar la formación profesional al territorio
 • Fomentar la ocupación

Líneas de actuación del Proyecto Experimental II

 • Potenciar la comunicación entre agentes empresariales, sociales y ayuntamientos, estableciendo líneas de comunicación para analizar y proponer un modelo de formación profesional adaptado al entorno
 • Promocionar la formación especializada - píldoras formativas
 • Diseño y desarrollo de herramientas de información
 • Evaluación y seguimiento
 • De esta manera impulsar el desarrollo económico, social y sostenible en las comarcas integrantes del pacto con una dosis de innovación

Para la correcta ejecución de las acciones previstas en el Plan de Actuación se ha conformado un equipo técnico que está compuesto por una coordinadora, una técnica de recursos humanos, dos técnicas de formación, una técnica de redes sociales y una administrativa, para garantizar la consecución de los objetivos establecidos.

Subscriu-te al nostre blog:

© 2019 Actaio

Tema de Anders NorénSubir ↑