Projecte Experimental I

Foment de l’ocupació, la formació, l’emprenedoria, la creativitat, la innovació, el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses.

Objectius del Projecte Experimental I

 • Millorar l’empleabilitat de la població desocupada, realitzant accions de informació, orientació e intermediació laboral
 • Millorar l’empeabillitat de la població desocupada, realitzant accions d’asessorament a la creació d’empreses i revitalització d’empreses ja consolidades
 • Fomentar la promoció de l’esperit empresarial i de l’emprendiment
 • Promoure el desenvolupament de mesures actives i preventives del mercat laboral per a incrementar la taxa d’ocupació
 • Impulsar la participació en l’educació i en la formació permanent en coordinació amb la comunitat educativa
 • Compartir entre els signataris de l’acord metodologies d’intervenció, experiències i recursos
 • Promocionar en les tres comarques els diferents programes, línies d’acció i ajudes dels diferents organismes públics

Accions del Projecte Experimental I

 • Servici d’orientació comú per a l’ocupació, en les localitats d'Alcoi, Ibi i Ontinyent.
 • Realització d’un pla de formació per a la detecció de necessitats formatives adequades a la empleabilitat de les persones. On van fer una llista de propostes de millora, basades en actuacions i accions específiques.
 • Guia de l’emprenedoria, es va crear una “Guia de Recursos del Emprendimiento” conjunta del Pacte Territorial
 • Realització d’un Banc de Naus i Terrenys industrial comuns
 • Activitats de Sensibilització
 • Valoració i conclusions del treball realitzat

Proyecto Experimental I

Fomento del empleo, la formación, el emprendimiento, la creatividad, la innovación, el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Objectivos del Proyecto Experimental I

 • Mejorar la empleabilidad de la población desocupada, realizando acciones de información, orientación e intermediación laboral
 • Mejorar la empleabilidad de la población desocupada, realizando acciones de asesoramiento a la creación de empresas y revitalización de empresas ya consolidadas
 • Fomentar la promoción del espíritu empresarial y del emprendimiento
 • Promover el desarrollo de medidas activas y preventivas del mercado laboral para incrementar la tasa de empleo.
 • Impulsar la participación en la educación y en la formación permanente en coordinación con la comunidad educativa
 • Compartir entre los firmantes del acuerdo metodologías de intervención, experiencias y recursos
 • Promocionar en las tres comarcas los diferentes programas, líneas de acción y ayudas de los diferentes organismos públicos

Acciones del Proyecto Experimental I

 • Servicio de orientación común para el empleo, en las localidades de Alcoy, Ibi y Ontinyent
 • Realización de un plan de formación para la detección de necesidades formativas adecuadas a la empleabilitat de las personas. Donde hicieron una lista de propuestas de mejora, basadas en actuaciones y acciones específicas.
 • Guía del emprendimiento, se creó una "Guía de Recursos del Emprendimiento" conjunta del Pacto Territorial
 • Realización de un Banco de Naves y Terrenos industrial comunes Actividades de Sensibilización
 • Actividades de Sensibilización
 • Valoración y conclusiones del trabajo realizado

© 2020 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑