10:00 – 11:00 APERTURA JORNADES.

ASSOCIACIONISME EMPRESARIAL

Representants de les associacions COEVAL, FEDAC e IBIAE obrirán aquestes jornades e informarán de la seua activitat com a organització per al suport del teixit empresarial.

10:00 – 11:00 APERTURA JORNADAS.

ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL.

Representantes de las asociaciones COEVAL, FEDAC e IBIAE abrirán estas jornadas e informarán de su actividad como organización para el apoyo del tejido empresarial.

Vicente Donat. Secretario general de Confederación Empresarial de la Vall D’Albaida- COEVAL

Héctor Torrente. Director Asociación empresarios de la Foia de Castalla- IBIAE

Nacho Gómez. Presidente de la Federación de Empresarios de L’Alcoià y El Comtat (FEDAC).

12:00 – 13:00 GESTIÓ DE PERSONES

Taula rodona. Exposició de bones pràctiques en la gestió del personal per part de responsables de les empreses.

12:00 – 13:00 GESTIÓN DE PERSONAS

Mesa redonda. Exposición de buenas prácticas en la gestión del personal por parte de responsables de las empresas.

Participants

 • Marian Bonillas. GRUPO MAYA.
 • Mareta Matilla. ITC PACKAGING.
 • Sergio Gramage. SG HOGAR.
 • César Brotons. BIMBIDREAMS

10:00 – 11:00 CONTRACTACIÓ RESPONSABLE

Webinar.  El secretari Territorial Intercomarcal UGT-PV  ens aproparà el concepte de contractació responsable i el seu benefici per a les persones, les empreses i la societat en general.
Repassarem les principals dades de contractació del nostre mercat laboral comarcal i analitzarem aquesta realitat des d’una visió d’oportunitat i fortaleses.

10:00 – 11:00 CONTRACTACIÓN RESPONSABLE

Webinar. El secretario Territorial Intercomarcal UGT-PV nos acercará el concepto de contratación responsable y su beneficio para las personas, las empresas y la sociedad en general.
Repasaremos los principales datos de contratación de nuestro mercado laboral comarcal y analizaremos esta realidad desde una visión de oportunidad y fortalezas.

Ponent. Raül Roselló. Secretari Territorial Intercomarcal UGT-PV la Ribera, la Safor, la Vall d’Albaida, la Costanera i la Canal de Navarrés


12:00 – 13:00 INCLUSIÓ LABORAL

Taula rodona. Diferents entitats dedicades a la inserció laboral de persones amb dificultat d’accés al treball, ens explicaran les seues experiències e informaran de les possibilitats actuals de les empreses per facilitar la inclusió laboral.

12:00 – 13:00 INCLUSIÓN LABORAL

Mesa redonda. Diferentes entidades dedicadas a la inserción laboral de personas con dificultad de acceso al trabajo, nos explicarán sus experiencias e informarán de las posibilidades actuales de las empresas para facilitar la inclusión laboral.

Participants.

 • María Amelia Martinez. PROJECTE TRÈVOL
 • María Elena Arteaga. CRUZ ROJA
 • Jose Antonio Manuel. CÁRITAS

10:00-11:00 CONCILIACIÓ I TELETREBALL

Taula redona. Anem conéixer més sobre com s’estan aplicant les noves formes de treball i relacions laborals, a través de les pràctiques en les empreses. Tot això des de diferents enfocaments professionals.

10:00-11:00 CONCILIACIÓN Y TELETRABAJO

Mesa redonda. Vamos conocer más sobre cómo se están aplicando las nuevas formas de trabajo y relaciones laborales, a través de las prácticas en las empresas. Todo esto desde diferentes enfoques profesionales.

Participants:

 • Usúe Mandinaveitia. #papiconcilia  #mamiconcilia #empresaconcilia
 • Dinka Villaroel. Psicóloga organizacional y personal investigador de la Universidad Jaume I de Castellón.
 • David Blay. Periodista. Experto en teletrabajo.

12:00-13:00 TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Taula redona. La tecnologia i la digitalització ja forma part del nostre dia a dia en el treball. En aquesta activitat coneixerem com està impulsant-se la transformació digital per afavorir el treball decent.

12:00-13:00 TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Mesa redonda. La tecnología y la digitalización ya forma parte de nuestro día a día en el trabajo. En esta actividad conoceremos como está impulsándose la transformación digital para favorecer el trabajo decente.

Participants:

 • Jordi Ballester. ECOMMALIA.
 • Josep Albors. ESET Antiviurs
 • Yolanda Fuster. iPyC Ingeniería. DOEET Industria digitalizada.

09:30-09:50 ASSOCIACIONISME SINDICAL

Un café amb…”. El Secretari Territorial Intercomarcal UGT-PV compartirà aquest café amb les persones assistents i resoldrà qüestions sobre la funció del sindicalisme en el món laboral actual i ens informarà de les accions que desenvolupen relacionat amb el treball decent. Porta les teues preguntes preparades i aprofita aquesta oportunitat!

09:30-09:50 ASOCIACIONISMO SINDICAL

“Un café con…”. El secretario Territorial Intercomarcal UGT-PV compartirá este café con las personas asistentes y resolverá tus dudas sobre la función del sindicalismo en el mundo laboral actual y nos informará de las acciones que desarrollan relacionado con el trabajo decente. ¡Trae tus preguntas preparadas y aprovecha esta oportunidad!

Ponent. Ismael Senent. Secretari Territorial Intercomarcal UGT-PV la Muntanya, Vinalopó y la Vega Baja.


12:00-13:00 GESTIÓ DE SALUT I RISCOS LABORALS

Taula rodona. Ens acompanyaran tres professionals experts en la cura i la promoció de la salut en el treball, la prevenció dels riscos laborals i l’aplicació de coneixements científics i tecnologies per a millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones en les empreses.

12:00-13:00 GESTIÓN DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Mesa redonda. Nos acompañarán tres profesionales expertos en el cuidado y la promoción de la salud en el trabajo, la prevención de los riesgos laborales y la aplicación de conocimientos científicos y tecnologías para mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas en las empresas.

Participants:

 • Rosa Porcar. Instituto de biomecánica de Valencia (IBV)
 • Ana González. Valora prevención
 • Nacho Gómez. OPT. Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales

10:30-11:15 FUCK UP FRIDAYS”

3 persones emprenedores disposaran de 7 minuts i 10 imatges per a contar les seues històries.

Basat en la iniciativa que va sorgir com hobbie a Mèxic city i que s’ha expandit com “Fuck Up Nights” a nivell mundial.

Gaudeix d’aquest enriquidor directe i aprén sobre el que no et compten per ací fora sobre els negocis, perquè no tot és de color de rosa i tota persona d’èxit ha tingut els seus errors encara que per tema d’ego no ho parle.

10:30-11:15 “FUCK UP FRIDAYS”

3 personas emprendedoras dispondrán de 7 minutos y 10 imágenes para contar sus historias.
Basado en la iniciativa que surgió como hobbie a Mèxic city y que se ha expandido como “Fuck Up Nights” a nivel mundial.
Disfruta de este enriquecedor directo y aprende sobre aquello que no te cuentan por aquí fuera sobre los negocios, porque no todo es de color de rosa y toda persona de éxito ha tenido sus errores aunque por tema de ego no lo diga.

Participants:

 • Raül Carbonell. Tot Globo
 • Raül Carbonell. Monsolar
 • Peter Rasschaert y Paloma Gramage. Casa mediterránea

12:00 – 13:00 CLAUSURA JORNADES.

PABLO ÚBEDA. Regidor de promoció econòmica, comerç, innovació i projectes europeus.

 

12:00 – 13:00 CLAUSURA JORNADAS.

PABLO ÚBEDA. Concejal de promoción económica, comercio, innovación y proyectos europeos.

SERGIO AYALA, empresari y conferenciant ens acompanya amb una motivadora xarla en la qual cobrarà rellevància el bon humor i les bones pràctiques en els espais de treball.

SERGIO AYALA, empresario y conferenciante nos acompaña con una motivadora charla en la que cobrará relevancia el buen humor y las buenas prácticas en los espacios de trabajo.