NOVETAT: CURSOS ONLINE PER A

  • Orientadors i Orientadores de secundària i Batxiller,
    del Labora i ADL del nostre territori. ( Del 24 al 26 de novembre de 2020)
  • Professorat de secundària i Batxiller (Del 1 al 3 de decembre de 2020)