Diagnòstic Territorial

El Diagnòstic Territorial, que va concloure al juny de 2017, va abordar des d’una doble perspectiva l’anàlisi de la situació de les comarques: la territorial i la laboral.

Des de la Perspectiva Territorial es va realitzar un estudi dels recursos territorials existents, considerant: els recursos naturals, recursos humans, el capital social i cultural, i el capital territorial. Com a part del capital territorial es van analitzar: l’economia, els serveis públics, l’agricultura, la indústria i el transport, urbanisme i construcció, comerç, serveis a les empreses, cultura i patrimoni, i turisme.

Quan a la Perspectiva Laboral, es van analitzar els mercats laborals territorials, la caracterització de la població resident en relació a l’ocupació, el sistema productiu local i els llocs de treball en el territori, l’educació, l’oferta i demanda de qualificacions, la contractació i intermediació laboral, i els actors socials i relacions laborals.

Conclusions del Diagnòstic Territorial​

L’elaboració del Diagnòstic Territorial es va basar en la la cerca i anàlisi de variables quantitatives, i a l’anàlisi qualitativa. Es van realitzar entrevistes a diferents agents del territori; un Focus Group, on van participar diferents agents econòmics i socials; així com un Fòrum Ciutadà, seguint per a això la guia facilitada pel SERVEF.

Com a resultat del Diagnostique Territorial es va arribar a les següents conclusions:

A nivel polític:

Teixit econòmic:

Formació:

Innovació:

Jaciments d’ocupació:

Propostes i Estratégies del Diagnòstic Territorial

En finalitzar es van plantejar, entre unes altres, les propostes i estratègies:

Diagnóstico Territorial

El Diagnóstico Territorial, que concluyó en junio de 2017, abordó desde una doble perspectiva el análisis de la situación de las comarcas: la territorial y la laboral.

Al finalizar se plantearon, entre otras, las propuestas y estrategias:

Al finalizar se plantearon, entre otras, las propuestas y estrategias:

Desde la Perspectiva Territorial se realizó un estudio de los recursos territoriales existentes, considerando: los recursos naturales, recursos humanos, el capital social y cultural, y el capital territorial. Como parte del capital territorial se analizaron: la economía, los servicios públicos, la agricultura, la industria y el transporte, urbanismo y construcción, comercio, servicios a las empresas, cultura y patrimonio, y turismo.

En cuanto, a la Perspectiva Laboral se analizaron los mercados laborales territoriales, la caracterización de la población residente en relación al empleo, el sistema productivo local y los puestos de trabajo en el territorio, la educación,  la oferta y demanda de cualificaciones, la contratación e intermediación laboral, y los actores sociales y relaciones laborales.

Conclusiones del Diagnóstico Territorial​

La elaboración del Diagnóstico Territorial se basó en la la búsqueda y análisis de variables cuantitativas, y al análisis cualitativo. Se realizaron entrevistas a distintos agentes del territorio; un Focus Group, donde participaron distintos agentes económicos y sociales; así como un Foro Ciudadano, siguiendo para ello la guía facilitada por el SERVEF.

Como resultado del Diagnostico Territorial se llegó a las siguientes conclusiones:

A nivel político:

Tejido Económico

Formación:

Innovación:

Yacimientos de empleo:

Propuestas y Estratégias del Diagnóstico Territorial

© 2023 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑