Activitats ACTAIO II

Accions informatives i pràctiques amb l’objecte d’impulsar i difondre les possibilitats de la Indústria 4.0 adaptada al territori, promocionar la Formació Professional i potenciar la comunicació entre els diferents agents empresarials, socials i ajuntaments.

Activitats Realitzades

Ibi

Ontinyent

⋅ 12 de Juliol 2018 Centre Social Sant Rafael

⋅ Dirigit a estudiants d’ESO i Batxillerat, persones aturades i interessades en reciclar-se com a treballadores en la Indústria 4.0

⋅ Ponents:

   ⋅ Joaquín Carretero, consultor i dissenyador de projectes d’Indústria 4.0 i Smart Cities. Va fer una ponència, “El eje de la Industria 4.0: Las personas”, sobre el paper fonamental que tenen les persones en el procés de transformació digital de les empreses.

   ⋅ Sergi Belda de Imasd i Javier Muñoz Giner Tag Enginyers van compartir les seves experiències com a empreses Empreses de la Vall d’Albaida que presten serveis en els processos de transformació Digital.

   ⋅ Activitat d’Autoconeixement “Les meues Competències 4.0” guiada per Carol Soler, tècnica de RRHH del Projecte Experimental II de l’equip del Projecte Experimental II d’Actaio.

 

⋅ 17 de Juliol 2018 Centre Social Sant Rafael
⋅ Dirigit a treballadors i treballadores de gestió de RRHH de les empreses privades i públiques, a nous emprenedors i emprenedores. Es va convidar també a participar a personal dels Instituts d’Educació Secundària que imparteixen Formació Professional de les localitats de l’Acord.
⋅ Ponents:
   ⋅ Rafael Chordá, cap de departament, i Paqui Boluda, assessora tècnica, ambdós de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports. Ponència: “La Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana”.

   ⋅ Presentació de la Guia Pràctica de Formació Dual per part de Remedios Ibarra tècnica de formació del Projecte Experimental II de Actaio.

 

⋅ 26 i 31 de Juliol 2018 Centre Social Sant RafaeL. 

⋅ Dirigit a estudiants d’ESO i Batxillerat, persones aturades i interessades en reciclar-se com a treballadores en la Indústria 4.0

⋅ Activitat guiada per Nativitat Verdú, tècnica de formació del Projecte Experimental II de Actaio.

   ⋅ Competències Transversals de la Indústria 4.0

   ⋅ Les 3 F ‘s: Formació, Feina i Futur

⋅ 11 i 13 de Setembre l 2018 Centre Social Sant RafaeL. 

⋅ Dirigit a estudiants d’ESO i Batxillerat, persones aturades i interessades en reciclar-se com a treballadores en la Indústria 4.0

⋅ Activitat guiada per Nativitat Verdú, tècnica de formació del Projecte Experimental II de Actaio.

   ⋅ Competències Transversals de la Indústria 4.0

   ⋅ Les 3 F ‘s: Formació, Feina i Futur

Actividades ACTAIO II

Acciones informativas y prácticas con el objeto de impulsar y difundir las posibilidades de la Industria 4.0 adaptada al territorio, promocionar la Formación Profesional y potenciar la comunicación entre los diferentes agentes empresariales, sociales y ayuntamientos.

Actividades Realizadas

Ibi

Ontinyent

⋅ 12 de Julio 2018 Centre Social Sant Rafael

⋅ Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato, personas desempleadas e interesadas en reciclarse como trabajadoras en la Industria 4.0

⋅ Ponentes:

   ⋅ Joaquín Carretero, consultor y diseñador de proyectos de Industria 4.0 y Smart Cities. Hizo una ponencia, “El eje de la Industria 4.0: Las personas”, sobre el papel fundamental que tienen las personas en el proceso de transformación digital de las empresas.

   ⋅ Sergi Belda de Imasd y Javier Muñoz Giner de Tag Ingenieros compartieron sus experiencias como empresas Empresas de la Vall d’Albaida que prestan servicios en los procesos de Transformación Digital.

   ⋅ Actividad de Autoconocimiento “Les meues competències 4.0” guiada por Carol Soler, técnica de RRHH del Proyecto Experimental II del equipo del Proyecto Experimental II de Actaio.
 

⋅ 17 de Julio 2018 Centre Social Sant Rafael
⋅ Dirigido a trabajadores y trabajadoras de gestión de RRHH de las empresas privadas y públicas, a nuevos emprendedores y emprendedoras. Se invitó también a participar a personal de los Institutos de Educación Secundaria que imparten Formación Profesional de las localidades del Acuerdo.
⋅ Ponentes:
   ⋅ Rafael Chordá, jefe de departamento, y Paqui Boluda, asesora técnica, ambos de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura y Esports. Ponencia: “La Formació Professional Dual del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana”

   ⋅ Presentación de la Guía Práctica de Formación Dual por parte de Remedios Ibarra técnica de formación del Proyecto Experimental II de Actaio.
  

⋅ 26 y 31 de Juliol 2018 Centre Social San Rafael

⋅ Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato, personas desempleadas e interesadas en reciclarse como trabajadoras en la Industria 4.0

⋅ Actividad  guiada por Natividad Verdú, técnica de formación del Proyecto Experimental II de Actaio.

   ⋅ Competencias Transversales de la Industria 4.0 

   ⋅ Las 3 F’s: Formación, Faena y Futuro

⋅ 11 y 13 de Septembre 2018 Centre Social San Rafael

⋅ Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato, personas desempleadas e interesadas en reciclarse como trabajadoras en la Industria 4.0

⋅ Actividad  guiada por Natividad Verdú, técnica de formación del Proyecto Experimental II de Actaio.

   ⋅ Competencias Transversales de la Industria 4.0 

   ⋅ Las 3 F’s: Formación, Faena y Futuro

© 2023 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑