Activitats ACTAIO III

Accions informatives i pràctiques amb les quals desenvolupar les línies d’actuació proposades per a aconseguir “El canvi de models: Formació – Innovació – Integració”

Activitats Realitzades

 • “SÉ EL QUE VULGUES SER, SÉ F.P.” Programa d’activitats de difusió i sensibilització dirigides a tota la comunitat educativa en els nivells de 3r i 4t ESO i Batxillerat: professorat, alumnat i famílies.
 •  
 • PROMOCIÓ DE FP PER A ATURTATS/DES MENORS DE 25 ANYS. Xerrada “Disenya el teu Futur”.
 •  
 • TRENCAR ESTEREOTIPS EN L’OCUPACIÓ. Xerrades en centres educatius sobre igualtat i estereotips en les decisions formatives i laborals.
 • “DONES TALENT ‘UP”. Programa per l’ empoderament personal i professional de dones aturades majors de 45 anys, i  impulsar la seua inserció laboral.
 •  
 • ALFABETITZACIÓ DIGITAL. Tallers per a aprendre habilitats digitals bàsiques necessàries per a la cerca de treball.
 •  
 • “LLANÇA’T A L’OCUPACIÓ”. Itinerari formatiu de 5 tallers per a millorar les tàctiques i habilitats personals per a trobar faena. Temàtica: Mercat laboral, formació i igualdad en el treball. Curriculum vitae. Entrevistes de treball. TICs y plataformes de cerca. Competències personales demanades per les empreses.
 •  
 • TALLERS COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES. Activitats aïllades per a aprofundir en competències sobre: Marca Personal, Networking, Habilitats de comunicació, Dinàmiques d’equip per a procesos de selecció, Ocupació pública i Emprenedoria.
 •  
 • TALLERS PER A PERSONES TITULADES “VOLA SENSE SER UN SUPERHEROI”. 5 tallers sobre búsqueda de treball i marca personal dirigits a persones joves titulades en Formació Professional o Grau Universitari, realitzats durant una setmana del mes de juliol 2019.

Actividades ACTAIO III

Acciones informativas y prácticas con los que desarrollar las lineas para conseguir  “El cambio de modelos: Formación – Innovación – Integración”

Actividades Realizadas

 • “SE LO QUE QUIERAS SER, SE F.P.” Programa de actividades de difusión y sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa en los niveles de 3r i 4t ESO i Bachillerato: profesorado, alumnado y familias.
 •  
 • PROMOCIÓN DE FP PARA DESEMPLEADOS/AS MENORES DE 25 AÑOS. Charla “Diseña tu Futuro”.
 •  
 • ROMPER ESTEREOTIPOS EN EL TRABAJO. Charlas en los centros educativos sobre igualdad y estereotipos en las decisiones formativas y laborales.
 • “MUJERES TALENT ‘UP” Programa para el empoderamiento personal y profesional de mujeres desempleadas mayores de 45 años, e impulsar su inserción laboral.
 •  
 • ALFABETIZACIÓN DIGITAL. Talleres para aprender habilidades digitales básicas necesarias para la búsqueda de trabajo.
 •  
 • “LÁNZATE  AL EMPLEO”. Itinerario formativo de 5 talleres para mejorar las tácticas y habilidades personales para encontrar trabajo. Temas: Mercado laboral, formación e igualdad en el trabajo. Curriculum vitae. Entrevistas de trabajo. TICs y plataformas de búsqueda. Competencias personales demandadas por las empresas.
 •  
 • TALLERES DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. Actividades aisladas para profundizar en competencias sobre:  Marca Personal, Networking, Habilidades de comunicación, Dinámicas de equipo para procesos de selección, Empleo público y Emprendimiento.
 •  
 • TALLERES PARA PERSONAS TITULADAS “VUELA SIN SER UN SUPERHÉROE”. 5 talleres sobre búsqueda de trabajo y marca personal dirigidos a persones jóveness tituladas en Formación Profesional o Grado Universitario, realizados durante una semana del mes de julio 2019.
 •  

© 2023 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑