Actaio

Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament Local

Alcoi-Ibi- Ontinyent

Miembros del Acord territorial

L’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, reuneix des de novembre de 2016 als ajuntaments d’aquestes localitats, els representants dels sindicats, CCOOPV i UGTPV, i les associacions empresarials, FEDAC, IBIAE i COEVAL.

Actaio s’ha proposat abordar la problemàtica de la desocupació i el desenvolupament local de manera coordinada i planificada, comprometent-se a utilitzar els recursos existents d’una manera eficient i evitant la duplicació d’esforços. 

Els actors reunits en Actaio pretenen així, impulsar la innovació territorial per al desenvolupament industrial, comercial i turístic, creant llocs de treball de major qualificació i promovent la diversificació de l’economia del territori.

Actaio

Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local

Alcoi-Ibi- Ontinyent

El Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, reúne a los ayuntamientos de estas localidades, los representantes de los sindicatos, CCOOPV y UGTPV, y las asociaciones empresariales, FEDAC, IBIAE y COEVAL.

Actaio  se ha propuesto abordar la problemática del desempleo y el desarrollo local de manera coordinada y planificada, comprometiéndose a utilizar los recursos existentes de una manera eficiente y evitando la duplicación de esfuerzos.

Los actores reunidos en Actaio pretende así, impulsar la innovación territorial para el desarrollo industrial, comercial y turístico, creando puestos de trabajo de mayor cualificación y promoviendo la diversificación de la economía de la región.

© 2023 ACTAIO

Tema de Anders NorénSubir ↑