El dia 8 de juliol tindrà lloc la trobada d’agents de desenvolupament local del territori, que abasta a les comarques de l’Alcoià, el Comtat, la Foia de Castalla i la Vall d’Albaida, dins del Projecte Experimental VI d’ Actaio.

Com a part d’un dels nostres projectes , s’ha organitzat una jornada informativa i de treball col·laboratiu entre els diferents agents de l’administració municipal amb la finalitat de crear xarxa, posar en comú les experiències davant els reptes que es plantegen en els departaments de promoció econòmica i desenvolupament local, reforçant també els coneixements en matèria d’orientació laboral, ocupació, gestió de programes i subvencions de l’administració.

La trobada es realitzarà de manera presencial en el Centre Cultural Salvador Miró d’Ibi de 9.30-13.30h. La jornada s’iniciarà amb la ponència “Next generation: noves oportunitats de finançament europeu en l’àmbit local” a càrrec de de Lola González (Cap de Servei de la DG de coordinació de governació, presidència de la Generalitat Valenciana). A continuació es desenvoluparan diferents espais de treball i dinàmiques col·laboratives, finalitzant amb el tancament a càrrec del Sr. Alcalde d’Ibi Rafael Serralta.

Aquesta trobada, així com la resta d’activitats d’ Actaio, es realitzen amb la col·laboració de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb les corporacions locals i són finançades per LABORA i el Ministeri de Treball i Economia Social a través de les ajudes EMPACE 2021, destinades a fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana.

Agrair a la Direcció General de Coordinació de l’Acció de Govern de Presidència de la Generalitat Valenciana que haja fet possible aquesta trobada.

Més informació dels diferents projectes d’Actaio en http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/

El día 8 de julio tendrá lugar el encuentro de agentes de desarrollo local del territorio, que abarca a las comarcas de Alcoià, el Comtat, la Foia de Castalla y la Vall d’Albaida, dentro del Proyecto Experimental VI de Actaio.

Como parte de uno de nuestros proyectos, se ha organizado una jornada informativa y de trabajo colaborativo entre los diferentes agentes de la administración municipal con la finalidad  de crear red, poner en común las experiencias ante los retos que se plantean en los departamentos de promoción económica y desarrollo local, reforzando también los conocimientos en materia de orientación laboral, empleo, gestión de programas y subvenciones de la administración. 

El encuentro se realizará de manera presencial en el Centro Cultural Salvador Miró de Ibi en horario de 9.30-13.30h. La jornada se iniciará con la ponencia “Next generation: nuevas oportunidades de financiación europeo en el ámbito local” a cargo de de Lola González (Jefa de Servicio de la DG de coordinación de gobernación, presidencia de la Generalitat Valenciana). A continuación se desarrollarán diferentes espacios de trabajo y dinámicas colaborativas, finalizando con el cierre a cargo del Sr. Alcalde de Ibi Rafael Serralta.

Este encuentro, así como el resto de actividades de Actaio, se realizan con la colaboración de la Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball con las corporaciones locales y están financiadas por LABORA y el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de las ayudas EMPACE 2021, destinadas a fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana.

Agradecer a la Dirección General de Coordinación de la Acción de Gobierno de Presidencia de la Generalitat Valenciana que haya hecho posible este encuentro.

Más información de los diferentes proyectos de Actaio en http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/