El dilluns 21 de Juny s’ha produït la reunió del Consell Rector de l’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local d’Alcoi – Ibi – Ontinyent, format per: els ajuntaments d’Alcoi, Ibi i Ontinyent, les organitzacions sindicals de CCOO País Valencià i UGT País Valencià, i les associacions empresarials de COEVAL, IBIAE i FEDAC; i el nou equip d’Actaio, format aquest any per 3 tècniques de formació, 1 tècnic en Recursos Humans i un tècnic informàtic.

El lunes 21 de Junio se ha producido la reunión del Consejo Rector del Acuerdo Territorial para la Ocupación y el Desarrollo Local de Alcoy – Ibi – Ontinyent, formado por: los ayuntamientos de Alcoy, Ibi y Ontinyent, las organizaciones sindicales de CCOO País Valencià y UGT País Valencià, y las asociaciones empresariales de COEVAL, IBIAE y FEDAC; y el nuevo equipo de Actaio, formado este año por 3 Técnicas de Formación, 1 Técnico en Recursos Humanos y 1 Técnico Informático.

Durant l’encontre s’ha presentat tant als nous membres que formaran l’equip com el pla de treball que es durà a terme per a aquest sext Projecte Experimental d’Actaio.


Durante el encuentro se ha presentado tanto a los nuevos miembros que formarán el equipo como el plan de trabajo que se llevará a cabo para este sexto Proyecto Experimental de Actaio.