El pròxim 12 de setembre es durà a terme a Ibi l’encontre “FÓRMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen”, la tercera activitat organitzada per l’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local, Actaio, a través del Programa Experimental II: Formació- Innovació -Indústria 4.0 .

Els assistents a l’encontre “FÓRMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen” coneixeran els perfils professionals més demandats per les empreses d’Ibi i comarca, les eixides professionals dels Cicles Formatius de les branques d’indústria en aquesta localitat i per què estudiar Formació Professional és una via ràpida i segura d’accedir a una ocupació.

Aquest esdeveniment està dirigit a estudiants d’ESO i Batxillerat, persones desocupades i interessades en reciclar-se estudiant un Cicle Formatiu d’FP per a augmentar les seues possibilitats d’inserció laboral.

Participaran en l’encontre “FÓRMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen” els representants de les Empreses d’Ibi i Comarca, així com professors, alumnes/as i exalumnes/as de l’IES La Foia d’Ibi. Per a finalitzar, l’equip del Projecte Experimental II presentarà el Mapa de la Formació en Ocupacions del Territori Actaio.

“FÓRMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen” tindrà lloc, entre les 10:00h i les 13:00h, en el Saló d’Actes de l’Associació d’Empresaris de la Foia de Castalla, IBIAE, situada al carrer Sant Joan Bosco, 1 d’Ibi. La recepció de participants s’iniciarà a les 9:45h. Els interessats en acudir a  l’encontre poden inscriure’s enviant un correu electrònic a empace.rrhh@gmail.com

Fórmate en Ocupaciones Ibi

Projecte Experimental II de Actaio publicara noves eines a la seua pàgina web

L’equip del Projecte Experimental II: «Formació – Innovació – Indústria 4.0» de l’Acord Territorial per l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, amplia el ventall d’eines a l’servei de l’orientació laboral i l’ocupació.

Des de maig de 2018, s’ha dedicat a dissenyat i proposat al Consell Rector de l’Acord Territorial, entre altres, un programa d’accions i activitats orientades a potenciar l’intercanvi d’informació entre agents empresarials, socials i ajuntaments amb l’objectiu d’establir línies de comunicació per a analitzar i proposar un model d’FP adaptat a l’entorn. L’encontre “FÓRMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen” és la tercera activitat d’aquest programa d’accions.

A més, l’equip del Projecte Experimental II, ha desenvolupat recursos i eines d’informació com el Mapa de la Formació en Ocupacions, el Mapa de Serveis de l’Ocupació i Captació de Talent i l’Informe sobre Mercat Laboral del Territori. Aquestes eines seran d’accés públic, podent-se consultar en breu visitant la pàgina web de Actaio.

El Projecte Experimental II: “Formació – Innovació – Indústria 4.0” de l’Acord  Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, s’ha portat avant, amb el finançament del Servef a traves del Projecte Global Avalem Territori.  

L’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio reuneix des de novembre de 2016 als ajuntaments d’aquestes localitats, els representants dels sindicats, CCOO i UGT, i les associacions empresarials, FEDAC, IBIAE i COEVAL.

Actaio s’ha proposat abordar la problemàtica de la desocupació i el desenvolupament local de manera coordinada i planificada, comprometent-se a utilitzar els recursos existents d’una manera eficient i evitant la duplicació d’esforços. Els actors reunits en l’acord pretenen així, impulsar la innovació territorial per al desenvolupament industrial, comercial i turístic, creant llocs de treball de major qualificació i promovent la diversificació de l’economia del territori.


Actaio realizará en Ibi encuentro “FÓRMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen”

El próximo 12 de septiembre se llevará a cabo en Ibi el encuentro “FORMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen”, la tercera actividad organizada por el Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local, Actaio, a través del Programa Experimental II: Formación- Innovación -Industria 4.0 .

Los asistentes al encuentro “FÓRMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen” conoceran los perfiles profesionales más demandados por las empresas de Ibi y comarca, las salidas profesionales de los Ciclos Formativos de las ramas de industria en esta localidad y por qué estudiar Formación Profesional es una vía rápida y segura de acceder a un empleo.

Este evento está dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato, personas desempleadas e interesadas en reciclarse estudiando un Ciclo Formativo de FP para aumentar sus posibilidades de inserción laboral.

Participaran en el encuentro “FÓRMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen” los representantes de las Empresas de Ibi y Comarca, así como profesores/as, alumnos/as y exalumnos/as del IES La Foia de Ibi. Para finalizar, el equipo del Proyecto Experimental II presentará el Mapa de la Formación en Ocupaciones del Territorio Actaio.

“FÓRMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen” tendrá lugar, entre las 10:00h y las 13:00h, en el Salón de Actos de la Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla, IBIAE, ubicada en la calle San Juan Bosco, 1 de Ibi. La recepción de participantes dará inició a las 9:45h. Los interesados en acudir al encuentro pueden inscribirse enviando un correo electrónico a empace.rrhh@gmail.com

Proyecto Experimental II de Actaio publicará nuevas herramientas en su página web

El equipo del Proyecto Experimental II: “Formación – Innovación – Industria 4.0” del  Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, amplía el abanico de herramientas al servicio de la orientación laboral y la ocupación.

Desde mayo de 2018, el Proyecto Experimental II ha diseñado y propopuesto al Consejo Rector del Acuerdo Territorial, entre otros, un programa de acciones y actividades orientadas a potenciar el intercambio de información entre agentes empresariales, sociales y ayuntamientos con el objetivo de establecer líneas de comunicación para analizar y proponer un modelo de FP adaptado al entorno. El encuentro “FÓRMATE EN OCUPACIONES: asegura tu futuro, no te quedes al margen” es la tercera actividad de este programa de acciones.

Además, el equipo del Proyecto Experimental II, ha desarrollado recursos y herramientas de información como el Mapa de la Formación en Ocupaciones, el Mapa de Servicios de la Ocupación y Captación de Talento y el Informe sobre Mercado Laboral del Territorio. Estas herramientas serán de acceso público, pudiéndose consultar en breve visitando la página web de Actaio.

El Proyecto Experimental II: “Formación – Innovación – Industria 4.0” del  Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio, se ha llevado a cabo, con la financiación del Servef a través de su Proyecto Global Avalem Territori.  

El Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi – Ibi – Ontinyent, Actaio reúne desde noviembre de 2016 a los ayuntamientos de estas localidades, los representantes de los sindicatos, CCOO y UGT, y las asociaciones empresariales, FEDAC, IBIAE y COEVAL.

Actaio se ha propuesto abordar la problemática del desempleo y el desarrollo local de manera coordinada y planificada, comprometiéndose a utilizar los recursos existentes de una manera eficiente y evitando la duplicación de esfuerzos. Los actores reunidos en este acuerdo pretenden así, impulsar la innovación territorial para el desarrollo industrial, comercial y turístico, creando puestos de trabajo de mayor cualificación y promoviendo la diversificación de la economía del territorio.

Visita nuestra Página web: http://actaio.ajuntament-ontinyent.es Síguenos en: Facebook,  Twitter, Linkedin y Google+.