El pròxim 12 de Juliol es durà a terme a Ontinyent  l’encontre “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”, la primera activitat organitzada per l’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament Local, Actaio, a través del Programa Experimental II: Formació – Innovació – Indústria 4.0 .

L’encontre “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge” està dirigit a estudiants d’ESO i  Batxillerat, persones aturades i interessades a reciclar-se com a treballadores en la Indústria 4.0 .

En la primera part de l’esdeveniment, a les 10.00 h, Joaquín Carretero, consultor i dissenyador de projectes d’Indústria 4.0 i Smart Cities, ens parlarà del paper fonamental que juguen les persones en el procés de transformació digital de les empreses en la ponència: “El eje de la Industria 4.0: Las personas”

Seguidament, a les 11.00 h, representants d’empreses de la Vall d’Albaida ens explicaran quins són els perfils professionals més demandats, així com les competències i habilitats que han de desenvolupar qui aspiren a ocupar un lloc de treball en un sector industrial que, a causa de les demandes del procés de transformació digital, es troba en constant canvi.

Per a tancar l’encontre, els assistents podran participar en l’Activitat d’Autoconeixement “Les meues competències 4.0”, entre 12:00h i 13:00h,  guiada per les Tècniques de formació, orientació laboral i RRHH que formen part de l’equip del Projecte Experimental II d’Actaio.  

Encontre “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: JA ESTÀ ACÍ, NO ET QUEDES AL MARGE”

Encontre “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: JA ESTÀ ACÍ, NO ET QUEDES AL MARGE”

Amb l’encontre “MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge” Actaio dóna inici al seu programa d’activitats per a l’impuls i difusió de les possibilitats de la indústria 4.0 adaptada al territori a través del Projecte Experimental II, un programa finançat per la Generalitat Valenciana a través del Servef.

“MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0” es realitzarà en el Centre Social Sant Rafael situat en el Carrer de Ramon Llin d’Ontinyent. La recepció de participants s’iniciarà a les 9.45 h. Els interessats en acudir a l’encontre poden registrar-se enviant un correu electrònic a empace.rrhh@gmail.com  

Projecte Experimental II inicia programa d’activitats

L’equip del Projecte Experimental II està conformat per una coordinadora, 2 tècniques de formació, una de recursos humans, una administrativa i una gestora de comunicació. Aquest equip va començar a treballar el mes de maig, durant els primers mesos s’ha dedicat a dissenyar i proposar al Consell Rector de l’Acord Territorial un programa d’accions i activitats orientades a potenciar l’intercanvi d’informació entre agents empresarials, socials i ajuntaments amb l’objectiu, entre altres, d’establir línies de comunicació per analitzar i proposar un model d’FP adaptat a l’entorn. 

Aquest programa d’activitats s’inicia amb l’encontre“MOU-TE CAP A LA INDÚSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”, al que li seguira la  jornada “COM PARTICIPAR DESDE DE L’EMPRESA EN L’FP DUAL” dirigides a treballadors i treballadores de gestió  de RRHH de les empreses privades i públiques, a emprenedors i emprenedores, així com a personal dels IES que imparteixen FP en les localitats de l’Acord. En aquesta jornada sobre la formació dual participaran com a ponents representants de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

L’equip del Projecte Experimental II ha dissenyat i posat en marxa les xarxes socials i pàgina web de l’Acord Territorial per a l’ocupació i el Desenvolupament Local Alcoi, Ibi i Ontinyent com a eines per a la difusió d’informació i impuls de les possibilitats de la Indústria 4.0 adaptada al territori. A més de servir de mitja de difusió per a les accions de l’Acord, aquestes plataformes allotjaran els recursos i eines d’informació que es troben en fase de desenvolupament, com són el Mapa de la Formació i Ocupacions del Territori i el Mapa de Recursos per a la Captació de Talent.


Acuerdo Territorial realizará en Ontinyent encuentro “MOU-TE CAP A LA INDUSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”

El próximo 12 de Julio se llevará a cabo en Ontinyent  el encuentro “MOU-TE CAP A LA INDUSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”, la primera actividad organizada por el Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local, Actaio, a través del Programa Experimental II: Formación- Innovación -Industria 4.0 .

El encuentro “MOU-TE CAP A LA INDUSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge” está dirigido a estudiantes de ESO y  Bachillerato, personas desempleadas e interesadas en reciclarse como trabajadoras en la Industria 4.0 .

En la primera parte del evento, a las 10:00 h, Joaquín Carretero, consultor y diseñador de proyectos de Industria 4.0 y Smart Cities, nos hablará del papel fundamental que juegan las personas en el proceso de transformación digital de las empresas en la ponencia: “El eje de la Industria 4.0: Las personas”

Seguidamente, a las 11:00 h, representantes de Empresas de la Vall d’Albaida nos explicarán cuáles son los perfiles profesionales más demandados, así como las competencias y habilidades que deben desarrollar quienes aspiren a ocupar un puesto de trabajo en un sector industrial que, debido a las demandas del proceso de transformación digital, se encuentra en constante cambio.

Para cerrar el encuentro los asistentes podrán participar en la Actividad de Autoconocimiento “Les meues competències 4.0”, entre 12:00h y 13:00h,  guiada por las Técnicas de formación, orientación laboral y RRHH que forman parte del equipo del Proyecto Experimental II de Actaio.  

Con el encuentro “MOU-TE CAP A LA INDUSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge” Actaio da inicio a su programa de actividades para el impulso y difusión de las posibilidades de la industria 4.0 adaptada al territorio a través del Proyecto Experimental II, un programa financiado por la Generalitat Valenciana a través del Servef.

“MOU-TE CAP A LA INDUSTRIA 4.0” se realizará en el Centre Social San Rafael ubicado en el Carrer de Ramon Llin de Ontinyent. La recepción de participantes dará inició a las 9:45 h. Los interesados en acudir al encuentro pueden registrarse enviando un correo electrónico a empace.rrhh@gmail.com 

Proyecto Experimental II inicia programa de actividades

El equipo del Proyecto Experimental II está conformado por una coordinadora, 2 técnicas de formación, una de recursos humanos, una administrativa y una gestora de comunicación. Este equipo comenzó a trabajar en el mes de mayo, durante los primeros meses se ha dedicado a diseñar y proponer al Consejo Rector del Acuerdo Territorial un programa de acciones y actividades orientadas a potenciar el intercambio de información entre agentes empresariales, sociales y ayuntamientos con el objetivo de establecer líneas de comunicación para analizar y proponer un modelo de FP adaptado al entorno. 

Este programa de actividades se inicia con el encuentro “MOU-TE CAP A LA INDUSTRIA 4.0: ja està ací, no et quedes al marge”, al que le seguirán las jornadas “COM PARTICIPAR DES DE L’EMPRESA EN LA FP DUAL” dirigidas a trabajadores y trabajadoras de gestión  de RRHH de las empresas privadas y públicas, a emprendedores y emprendedoras, así como a personal de los IES que imparten FP en las localidades del Acuerdo. En estas jornadas sobre la formación dual participarán como ponentes representantes de la Consellería d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

El equipo del Proyecto Experimental II ha diseñado y puesto en marcha las redes sociales y página web del Acuerdo Territorial para el empleo y el Desarrollo Local Alcoi, Ibi y Ontinyent como herramientas para la difusión de información e impulso de las posibilidades de la Industria 4.0 adaptada al territorio. Además de servir de medio de difusión para las acciones del Acuerdo, estas plataformas alojarán los recursos y herramientas de información que se encuentran en fase de desarrollo, como el Mapa de la Formación y Ocupaciones del Territorio y el Mapa de Recursos para la Captación de Talento.